dissabte, 30 d’octubre del 2010

ABSOLUTAMENT PROVISIONAL

Els treballs de recerca de l'Institut Sòl-de-Riu
i la seua possible incidència en la societat d'Alcanar

Tomàs Camacho Molina i Xavier Forcadell Esteller

Introducció

Mitjançant aquesta comunicació pretenem realitzar una anàlisi de la trajectòria dels treballs de recerca de l’Institut Sòl-de-Riu des del 1996 fins el 2010. Tot i que l’Institut Sòl-de-Riu va ser inaugurat el 1993, però no és fins el curs 1996-1997, amb la LOGSE plenament implantada, quan arriba la 1a promoció de Batxillerat LOGSE i, amb ella, l’obligació de realitzar un treball de recerca per part de l’alumnat de 2n de Batxillerat. De fet ara cal dir que la nova norma en matèria d’educació, la LOE, ha continuat, a Catalunya, amb este plantejament.
En el marc del II Congrés d’Història d’Alcanar, el Dr. Manuel Sanromà, professor de la URV, va desenvolupar la ponència “Internet com a eina per a la història local”, i fou precisament des d’aquell moment que vam comprendre que el futur dels treballs de recerca podia acabar, pel que fa a la seua difusió, en Internet.

Ens hem plantejat l’estudi de la possibilitat legal de la cessió dels drets dels treballs a favor de l’ajuntament d’Alcanar, instrumentalitzant-se a través de la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat, amb la possibilitat de publicació electrònica sota la marca de Creative Commons.

En estos moments, amb 14 cursos passats i amb 372 treballs realitzats es fa difícil pensar en una solució econòmicament viable per a l’edició en Internet, però sí que estem a temps de plantejar-nos el futur. Un futur que s’ha de basar en l’acord, en primer lloc, amb els autors i autores, la col•laboració per part de l’Institut Sòl-de-Riu i, finalment, per part de l’ajuntament d’Alcanar.

I és que pensem que tot i que no es tracta de treballs universitaris sí que tenen la dignitat suficient com per a ser considerats una part important dels actius culturals d’Alcanar, i són mereixedors de veure la llum després d’haver-ne tingut el seu reflex en l’itinerari curricular. De fet, entenem estos actius, patrimoni cultural, el resultat de la transmissió de coneixements entre les diferents generacions que han conformat la història del nostre poble.

El marc legal. Obligatorietat a Catalunya. Procés de realització. Arxiu

Des d’un punt de vista estrictament educatiu i normatiu, el treball de recerca de Batxillerat ve, a Catalunya, determinat pel currículum de la LOE, desenvolupat al DECRET 142/2008, de 15 de juliol de 2008, DOGC núm. 5183 - 29/07/2008. Descargable: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5183/08190087.pdf.

Resumint, aquesta normativa fixa que el treball de recerca és obligatori, que els departaments didàctics han de proposar temàtiques, i l’alumnat l’ha d’escollir d’entre els proposats o des dels seus interessos personals, i ha d’implicar la relació dels coneixements adquirits, servix com a entrenament als treballs universitaris i de la futura professió.

El treball de recerca ha de ser tutoritzat, i s’ha de fer una planificació d’este seguiment des de coordinació pedagògica que ha d’establir un calendari.

També correspon a la coordinació pedagògica la recepció, el control del procés d’avaluació i l’arxivament dels treballs.

El cert és que el treball de recerca constitueix una gran oportunitat per a la investigació local.

S’ha de tindre en compte però, que no es tracta de treballs professionals sinó de la seua preparació per a estos treballs.

Des de la pàgina web de l’Institut Sòl-de-Riu i des de la coordinació pedagògica se’ns faciliten els títols dels treballs realitzats des de l’any 1997: http://www.xtec.cat/ies-alcanar/Treballs_de_recerca.html.

Este fet possibilita que qualsevol persona que estiga interessada en conèixer si s’ha fet algun tipus d’investigació puga saber si hi ha hagut algun treball de recerca precedent sobre el tema que es planteja en l’àmbit d’Alcanar, o en qualsevol altre àmbit.

Un cop determinat que sí s’ha realitzat, podem contactar amb la coordinació pedagògica del centre per a, amb el consentiment del autor o autora, poder consultar el treball de recerca en qüestió.
Fem, perquè la considerem útil, una selecció dels treballs que contenen la paraula Alcanar en el seu títol, o són, sense ser exhaustius, els que tracten temàtiques relacionades amb Alcanar. Indiquem també el curs de realització, el número de registre i el tipus de suport en el qual està depositat a l’arxiu de coordinació pedagògica:

1. Aigua a Alcanar 2001/2002 184 Paper
2. Aigua d'Alcanar. L' 1997/1998 31 Paper
3. Art postal a Alcanar 2007/2008 754 Paper
4. Bandes de Música d'Alcanar. Les 1998/1999 155 Paper
5. Botiga tradicional a Alcanar. La 2008/2009 833 Paper
6. Cacera al terme d'Alcanar. La 1996/1997 7 Paper
7. Ciclisme a Alcanar. Història del 2004/2005 383 CD
8. Club deportiu Alcanar 2006/2007 548 Paper
9. Conficte Alcanar-St. Carles de la Ràpita. El 1997/1998 48 Paper
10. Contaminació acústica a Alcanar 2000/2001 50 Paper
11. Contes de les iaies canareves 2007/2008 771 Paper
12. Criminalitat a Alcanar 1996/1997 15 Paper
13. Cura sana. Remeis tradicionals d'Alcanar 2008/2009 826 CD
14. Demografia d’Alcanar 1996/1997 3 Paper
15. Desenvolupament urbanístic a Alcanar 2001/2002 186 Paper
16. Dites, contes i cançons d'Alcanar 2002/2003 202 Paper
17. Dos pobles, dos tradicions i una música 2004/2005 386 CD
18. Economia d'Alcanar. Un tomb per l' 1999/2000 59 Paper
19. Economia d'Alcanar. Un tomb per l' 1999/2000 60 Paper
20. Eleccions municipals: 20 anys d'eleccions 1998/1999 140 Paper
21. Ensenyament bàsic públic a Alcanar. L' 2002/2003 224 Paper
22. Entitats Esportives 2000/2001 97 Paper
23. Entitats Esportives 2000/2001 103 Paper
24. Escola Municipal de Música 2009/2010 851 Paper
25. Església de Sant Miquel 2002/2003 209 Paper
26. Esport dels xiquets d'Alcanar 2007/2008 774 CD
27. Est. Dep. d'aigües residuals de les Cases A. 1998/1999 144 Paper
28. Estudi estadístic sobre la població d'Alcanar 1999/2000 66 Paper
29. Ev. Agríc. Alcanar-Platja 2a meitat s XIX fins 2002/2003 215 Paper
30. Evolució de la vida quotidiana a Alcanar 1999/2000 79 Paper
31. Evolució de Les Cases d’Alcanar 1996/1997 12 Paper
32. Evolució dels serveis mèdics a Alcanar en el... 1998/1999 133 Paper
33. Festes populars d’Alcanar 1996/1997 20 Paper
34. Festes Quinquennals d’Alcanar. Les 1997/1998 27 Paper
35. Flora d'Alcanar com a font d'inspiració 2006/2007 555 CD
36. Guerra Civil a Alcanar. La 2003/2004 335 Paper
37. Guerra Civil a Alcanar. La 1996/1997 23 Paper
38. Guia turística d'Alcanar 2003/2004 349 Paper
39. Indústria del pa a Alcanar. La 1997/1998 40 Paper
40. Immigració a Alcanar 2003/2004 358 Paper
41. Laboratori d'anàlisi a Alcanar. Estudi d'un 1997/1998 30 Paper
42. Llengua catalana entre la població 2008/2009 838 Paper
43. Moleta del Remei: Els íbers 1999/2000 56 Paper
44. Moleta del Remei: Els íbers 1999/2000 76 Paper
45. Mortalitat a Alcanar al segle XX 1997/1998 41 Paper
46. Motes. Les 1996/1997 9 Paper
47. Moviment parroquial juvenil a Alcanar. El 1998/1999 156 Paper
48. Música del poble: les veus que ens diuen adéu 2004/2005 389 Paper
49. Nova Cançó a Alcanar. La 1997/1998 33 Paper
50. Onomàstica i toponímia d'Alcanar 2002/2003 216 Paper
51. Opinió d'Alcanar sobre el càncer. L' 2004/2005 381 Paper
52. Parla d'Alcanar. La 1997/1998 44 Paper
53. Pou de la Verge. Història del 2003/2004 360 Paper
54. Postguerra a Alcanar. La 2007/2008 753 Paper
55. Prats de Sòl- de-Riu. Els 2002/2003 214 CD
56. Procés de restauració de l'Ermita del Remei. El 1998-1999 846 Paper
57. Procés d'integració dels romanesos a Alcanar 2005/2006 528 Paper
58. Projecte educatiu de la II República. El 2008/2009 828 CD
59. PSUC a Alcanar. Història del 1997/1998 49 Paper
60. Què ens mou als joves canareus? 2005/2006 533 CD
61. Ràdio a Alcanar. Història de la 2005/2006 525 CD
62. Ràdio a Alcanar. La 1997/1998 34 Paper
63. Recollida selectiva a Alcanar. La 2005/2006 519 CD
64. Sant Jaume, Mas d'en Serrà 2004/2005 390 Paper
65. Selecció d'autors/es de les terres de l'Ebre 2000/2001 105 Paper
66. Selleta. Història de la 2000/2001 104 Paper
67. Sèquia mare d'Alcanar. La 2001/2002 119 CD
68. Sociolingüística: La llengua a Alcanar 1996/1997 24 Paper
69. Sòl de Riu, espai natural 2001/2002 170 CD
70. Teatre a Alcanar 2000/2001 106 Paper
71. Terra Nostra 1999/2000 80 Paper
72. Trinitari Fabregat: un temps, un home, una... 2007/2008 745 CD
73. Turisme a les Cases 2000/2001 116 Paper
74. Vida quotidiana a Alcanar en el 1r terç del s... 1998/1999 126 Paper
75. Vida quotidiana a Alcanar en el 1r terç del s... 1998/1999 150 Paper
76. Vida social del pagès al nostre poble. La 2002/2003 246 Paper
77. Vídeo sobre l'IES Sòl-de-Riu 2008/2009 832 CD
78. Vinya a Alcanar fa uns anys. La 2006/2007 542 Paper
79. Vivers Alcanar. Estudi de l’empresa 1997/1998 28 Paper

La proporció de treballs que tenen a Alcanar com a àmbit d’estudi és d’un 21,23 %, ja que són 372 els treballs realitzats entre l’any 1996 i el 2010. La mitjana de treballs per any està per sobre dels 26 treballs.

Caldria afegir però els que tenen com a àmbit d’estudi la comarca o l’entorn més proper; és a dir, 16, amb la paraula Montsià al títol:
1. Bandes de música al Montsià, Les 2001/2002
2. Cases rurals del Montsià 2004/2005
3. Danses del Montsià 1996/1997
4. Enciclopèdia interactiva del Montsià 2002/2003
5. Festes populars al Montsià 2001/2002
6. Gastronomia del Montsià, La 2002/2003
7. Geologia de la Serra del Montsià 2002/2003
8. Maquis al Montsià i el Baix Maestrat, Els 2000/2001
9. Masos de la Serra del Montsià, Els 2003/2004
10. Montsià, testimoni dels nostres avantpassats 1999/2000
11. Oficis tradicionals a la comarca del Montsià 2000/2001
12. Parcs Naturals de la comarca del Montsià 2001/2002
13. Patrimoni etnològic agrari de la serra del Montsià 2005/2006
14. Premsa local a la comarca del Montsià, La 1998/1999
15. Rapinyaires del Montsià 1996/1997
16. Volta pel Montsià, Una 1999/2000

Representen, per tant, un 4,3 %, amb la qual cosa, afegint-t’hi els anteriors ens situem en el 25 %; és a dir, la quarta part dels treballs realitzats.

Premis obtinguts pels treballs de recerca
El principal guardó que han obtingut els treballs de recerca ha estat el CIRIT, la professora i coordinadora pedagògica del centre, fins el curs 2008-2009, M. Carme Tomàs Acosta (2009) en feia un repàs dels premis CIRIT obtinguts:
1996-1997 Les motes Noemí José Soler Juan Boix Boix
1999-2000 Terra nostra Jahel Queralt Lange Josep Lluís Agudo Juan
PREMI AL CENTRE
2002-2003 Els prats de Sòl de Riu Adrià Sancho Fibla Josep Lluis Agudo Juan
2003-2004 El quenya,
la llengua dels elfs Jan Esteller Subirats Sefa Reverter Nolla
2004-2005 Música del poble:
les veus que
ens diuen adéu Sergi Sancho Fibla Gerard Ramon Cañellas
PREMI AL CENTRE
2006-2007 La dona entre llàgrimes. Estudi
del rol femení en l’obra de
Lorca i Almodóvar. Andrea Queralt Lange Josep Lluis Agudo Juan
2007-2008 Quadres clínics Aroa Rovira Roig Pilar Salvador Bañares
Mou-te, fes salut! Marina Subirats Reverter Josep Casanova Pairaló
PREMI AL CENTRE
S’ha d’assenyalar que al premi CIRIT només es poden enviar un màxim de dos treballs per centre i curs. És a dir, en 14 cursos, han obtingut premi 8 alumnes, i el centre en 3 ocasions: el curs 1999-2000, el 2004-2005, el 2007-2008.

Dos dels vuit premiats han vist el seu treball convertit en llibre, el de Les motes, de Noemí José Soler (fig. 1) i el de Els prats de Sòl de Riu, d’Adrià Sancho Fibla. Esta és, potser, la màxima satisfacció que pot tindre l’autor i autora del treball i el centre, perquè no hem d’oblidar que sense una bona tutorització del treball de recerca per part del professorat això no seria possible. I cal tindre en compte la gestió del centre en la informació i enviament dels treballs.

Tot i així s’ha de dir que els CIRIT no han estat els únics premis obtinguts per treballs de recerca realitzats per alumnat de l’Institut Sòl de Riu.

En fem un petit recull:
2004. Raül Marcos Matamoros, amb El cel i el temps en la cultura popular. Dites, noms i
expressions de les Terres de l’Ebre, va obtindre el premi en la 4ª convocatòria del Premi Joan Amades de Cultura Popular que convoca l’Associació Cultural Joan Amades i que forma part dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2004. I va comportar també l’edició del treball. Va ser tutoritzat per Tomàs Camacho Molina.
Lluc Martí Fibla, premi Bonaplata al jovent, pel seu treball Carrossers catalans anteriors a la Guerra. Tutora del treball: Pilar Salvador Bañares.
2005. Alexandra Queralt Lavega, finalista del Premi Ramon Calvo, de Deltebre, pel seu
treball Dos pobles, dos tradicions i una música. Va ser tutoritzat per Sefa Reverter
Nolla.
2008. Aroa Rovira Roig, Premi Ramon Calvo, de Deltebre, pel seu treball Quadres Clínics.
Marina Subirats Reverter, premi Consell Social URV als millors treballs de recerca
de Batxillerat. Tutora del treball: Pilar Salvador Bañares.
2009.Irene Gombau Cano, menció especial al treball Dones, les oblidades de la Guerra
Civil, als Jocs Florals de Torroja del Priorat. Tutora del treball: Pilar Vidal Monferrer.
2010. Vanessa Fibla Moreno, 2n premi, Premi Ramon Calvo, de Deltebre, pel seu treball
Cura Sana. Remeis tradicionals d’Alcanar. Va ser tutoritzat per Anna Valle Martí.
Per la mateixa obra, premi Consell Social URV als millors treballs de recerca de
Batxillerat. Tutora del treball: Anna Valle Martí.
Diploma de Reconeixement de la Generalitat de Catalunya de la Festa de l’Enginy, organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i Innovació.
2010. Cinta Llasat Nolla, pel seu treball El projecte educatiu de la II República al Montsià,
premi Consell Social URV als millors treballs de recerca de Secundària.
Premi Participa a l’escola. Va ser tutoritzat per Pilar Vidal Monferrer.

Projecció social

Quan l’alumnat realitza un treball de recerca necessita la complicitat, en primer lloc, de la família, però també de l’entorn més proper, i des d’este es va fent una ampliació de la recerca. No poques vegades, d’una manera o altra, hem col•laborat en la realització d’un treball de recerca, però no hem arribat a conèixer el resultat final.

És cert que l’exposició oral està oberta al públic en general, però és un moment de nerviosisme i l’alumnat sol estimar-se més estar sol davant del tribunal.

El que ens interessa aquí és que l’esforç individual, amb l’ajut de la col•lectivitat, no quede en l’armari de l’oblit. Com fer, doncs, la projecció social dels treballs de recerca?
La pregunta no és de resposta única i són diverses les formes que existixen per a realitzar-la.

La primera i més coneguda és la del concurs i el premi. Ja ho hem vist amb els CIRIT: 8 alumnes premiats, 2 han vist la publicació del seu llibre, però... i la resta?

El II Congrés d’Història ja vehiculava al menys una comunicació derivada de treballs de recerca, la de Jahel Queralt Lange. Pensem que l’any de realització, el 2000, del II Congrés d’Història d’Alcanar, només portàvem tres promocions de Batxillerat.

En este III Congrés un dels ponents, és un antic alumne de l’Institut Sòl-de-Riu, a més a més, és el meu company en esta comunicació i, a banda, presenta una altra comunicació. Tenim també la participació de dos comunicants que van ser alumnes de l’Institut Sòl-de-Riu, tot i que va acabar la seua formació en un altre centre, Joan Borras-Comes i Josep Sancho Sancho. A més a més, Cinta Llasat Nolla, Anna Chillida Fibla, Sergi Sancho Fibla i Vicent Matamoros Anglès; es a dir, més de la quarta part de les comunicacions.

Destacar també que Mercè Esteller Subirats ens autoritzava a penjar a Internet el seu treball sobre el teatre a Alcanar, treball que ha servit de base per a bastir el llibre sobre els 25 anys del Grup de Teatre Gresol d’Alcanar. Este treball el podeu trobar al bloc del Grup de Teatre Gresol: http://teatregresolalcanar.blogspot.com/2009/05/treball-de-recerca-de-2n-de-batxillerat.html.

El dissabte, 7 de març de 2009, Irene Gombau i Amanda Ulldemolins exposaven els seus treballs de recerca, a la cisterna del Vall, en un acte organitzat pel Casal Aixumara. Vam estar contents aquell dia de la capacitat d’organització del jovent del nostre poble, així com de l’habilitat de les dos jóvens en la seua exposició. Vam pensar que en tot allò alguna responsabilitat devia tindre l’Institut Sòl-de-Riu.

Cinta Llasat Nolla, el dissabte, 6 de març de 2010, en el context de la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora, va exposar el seu treball al Centre Cívic d’Alcanar en un acte impulsat pel Casal Aixumara i organitzat per les Mestresses de Casa i la Regidoria de les Dones de l’Ajuntament d’Alcanar.

Vanessa Fibla Moreno, el dijous, 3 de juny de 2010, exposava el seu treball de recerca en el marc de les Jornades Mediambientals d’Alcanar, organitzades per l’Ajuntament d’Alcanar.

Volem agrair també la col•lecció d’articles sobre el treball de recerca a Lo Rafal, realitzada per Vicent Matamoros Sanz, ja que ha suposat traure a la llum pública les motivacions dels treballs i com recorden els autors i autores aquella experiència.

Cal celebrar també la iniciativa del municipi de Deltebre de crear un premi als treballs de recerca per a retre homenatge al mestre Ramon Calvo. Activitats com esta donen vida al gran esforç que s'invertix en ells i donen protagonisme a un bon grup de jóvens estudiants.
Algun dia s'hauria d'estudiar la manera que, des del nostre municipi, els treballs de recerca s'acosten a la població. Avui en dia hi ha fórmules que, sense un cost excessiu, possibilitarien una bona comunicació.

Els convenis de col•laboració per a la difusió a la xarxa dels treballs. Una proposta jurídica

En la línia de quan s’ha exposat, entenem que la forma més idònia per a instrumentalitzar aquesta difusió, avui per avui, seria a través d’un conveni de col•laboració entre l’Ajuntament d’Alcanar i els estudiants interessats, sota llicència creative commons. En aquest sentit l’espai de consulta dels treballs podria materialitzar-se, per raó de la seua coherència amb el que plantegem, a través de la secció de la Biblioteca de l’espai web de l’Ajuntament d’Alcanar. Prèviament, però caldria signar un document per tal que quedessen perfectament definits els drets i les obligacions de les parts, i les condicions de la seua publicació.

La llicència creative commons és en aquest context el marc idoni per a la publicació dels treballs, ja que així estos comptarien amb a la protecció que establixen estes llicències, enteses com a una protecció a l’autor, en l’entorn d’un marc legal segur i transparent per a crear i compartir estos treballs, al servei de la voluntat de difusió dels mateixos. Els condicionants podrien ser els by-nc-sa, amb reconeixement no comercial compartir igual 2.5/3 Espanya, o aquell altre de posterior que si s’escau es regule, cosa que només n’autoritza l’ús, però amb límits. Pel que fa als aspectes més tècnics i jurídics d’este tipus de llicències, citem un treball de la Profra. Dra. Raquel Xalabarder, de la OUC, a l’apartat de la bibliografia, que pot resultar molt clarificador.

Exclusivament per a la preparació d’esta comunicació hem preparat una proposta de conveni, ajustada a dret, redactada pels autors d’esta, i que resta supeditada a qualsevol modificació o esmena que quede introduïda en posterioritat. En este sentit, queda també supeditada a qualsevol altra proposta millor fonamentada en dret. En cas que finalment s’adoptés literalment, requerirà necessàriament de l’informe jurídic de l’assessoria municipal de l’òrgan competent, per la qual cosa els autors no n’assumeixen cap tipus de responsabilitat jurídica que es derive de la signatura o dinàmica derivada de l’aplicabilitat i vigència del mateix. Finalment, esta proposta queda també a reserva del que resulte preceptiu normativament indicar-se, si s’escau, per part del propi Institut.


“CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR I ELS ESTUDIANTS DEL MUNICIPI QUE TENEN LA VOLUNTAT DE PUBLICAR DIGITALMENT ELS TREBALLS ACADÈMICS DE RECERCA QUE HAN REALITZAT AL BATXILLERAT A TRAVÉS DE L’ESPAI WEB http://www.alcanar.cat, SOTA LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS


Títol del treball i curs acadèmic presentat:


Nom de l’autor/a:


A Alcanar, a __ de _______ del _______D’una part el/la Sr./Sra. ______________, Alcalde/ssa-President/a de l’Ajuntament d’Alcanar, en nom i representació d’aquest, amb domicili a l’Av. de la Generalitat núm. _____, facultat per a la signatura del present conveni, i degudament assistit pel secretari/a general de la Corporació, qui actua com a fefaent.

De l’altra, el/la Sr./Sra. ________________, major d’edat, amb DNI __________, i domiciliat/da a ______________, i que durant el curs ______________ ha realitzat el corresponent treball de recerca en el marc del pla acadèmic i curricular que s’estableix per al 2n. Curs de Batxillerat de l’Institut _____________Ambdues parts, bo i reconeixent-se la capacitat legal per la signatura del present, i en expressió de la voluntat recíproca de difondre el contingut dels treballs de recerca realitzats que tinguen com a temàtica Alcanar i el seu entorn, així com els que versen sobre la història, la literatura, la cultura, l’economia, la sociologia, la justícia o qualsevol altre connex a estos, i que tinguen especial interès des d’un punt de vista municipal


EXPOSEN


Primer.- El Sr./Sra. ______________ durant el curs acadèmic _________ ha manifestat a l’Institut ____________ la seua voluntat per tal que este treball que ha realitzat i que porta per títol_________________ es puga difondre a través de l’espai web de l’Ajuntament d’Alcanar, i sota llicència creative commons.


Segon.- L’Ajuntament d’Alcanar té especial interès en poder donar cobertura i difondre tots aquells treballs de recerca que es realitzen anualment pels/per les estudiants del municipi, i que tinguen especial interès municipal en la mesura que tracten sobre la temàtica local que s’ha especificat. Tot i això, és evident que les disponibilitats pressupostàries no permeten l’edició oficial de tots estos treballs, però aprofitant l’espai de la xarxa d’Internet si resulta possible la seua publicació digital.

Per a dur a terme esta finalitat, i a través de la Biblioteca, s’ha creat una comissió local de publicacions digitals de treballs de recerca, adscrita a l’Associació d’amics i amigues de la lectura de la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat, per tal d’informar anualment sobre la procedència de la publicació digital de totes aquelles sol•licituds que s’hagen presentat pels estudiants durant l’anualitat corresponent, sota criteris motivats de qualitat i un mínim rigor tècnic i científic dels mateixos. Esta comissió, que serà presidida per persona responsable de la Biblioteca, tindrà un mínim de quatre membres més, d’entre personalitats destacades del món de la cultura local. Els acords s’adoptaran per unanimitat en primera votació, i en majoria simple, en segona, tot donant-ne publicitat.


Tercer.- L’Ajuntament d’Alcanar per a la publicació digital d’estos treballs posa a disposició un apartat específic de l’espai que disposa la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat al web http://www.alcanar.cat , tot donant-ne també la difusió i publicitat adient per tal que es conega esta iniciativa. Este apartat a l’espai web s’organitzarà en seccions temàtiques en funció dels treballs realitzats.

Els treballs s’hauran de lliurar, en ser requerits a l’autor/a del mateix, en un termini no superior als trenta dies, en un disc compacte i format pdf, o aquell altre que s’assenyale als efectes que la publicació es puga fer conjuntament cada anualitat en una presentació pública.


Es per tot això que les parts


ACORDEN


Primer.- El Sr./Sra. ______________ autor/a del treball que porta per títol ___________________ i que ha estat informat favorablement per part de la Comissió de Publicació digital esmentada, i conservant tots els drets que corresponen al treball realitzat i al seu autor, en el marc del que es disposa al RDL 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel•lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents en la matèria, posa a disposició de l’Ajuntament d’Alcanar, gratuïtament i per un termini de cinc anys renovables, aquest treball en format digital per tal que es publique de forma també gratuïta a l’apartat específic de l’espai que disposa la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat al web http://www.alcanar.cat. No obstant això, i per acord entre les parts, este treball es podrà traure de la Xarxa de mutu acord en qualsevol moment abans dels cinc anys. De no denunciar-se expressament el present conveni en un termini mínim d’un mes abans dels venciment del termini dels cinc anys comptadors des de la data de signatura del present, este es renovarà automàticament per cinc més, del contrari es traurà de l’espai web, amb les connotacions que s’expressaran més endavant.


Segon.- L’Ajuntament d’Alcanar accepta la publicació d’este treball, en un entorn fiable, sense que per este fet assumisca cap tipus de responsabilitat derivat de la propietat intel•lectual, ni de les dades tractades, ni de la seua publicació i difusió, ni cap altre que se li puga pretendre imputar, que seran, en cas d’existir, exclusivament de l’autor. No obstant això, i sens perjudici del registre de l’obra al Registre de la Propietat Intel•lectual, que correspon a l’autor del mateix, l’Ajuntament assessorarà als autors i autores sobre el funcionament de les llicències digitals creative commons que serà l’entorn en el qual es difondran estos treballs.


Tercer.- En la mesura que els treballs seran publicats sota la protecció que establixen les llicències creative commons, enteses com una protecció a l’autor o autora, en l’entorn d’un marc legal segur i transparent per a crear i compartir estos treballs, al servei de la voluntat de difusió d’estos, els condicionants seran els by-nc-sa, amb reconeixement no comercial compartir igual 2.5/3 Espanya, o aquell altre de posterior que si s’escau es regule, cosa que només n’autoritza l’ús, amb les següents limitacions:

- cal citar-ne sempre la font i l’autoria.
- la seua utilització només es permet per a finalitats no comercials.
- per fer-ne obres derivades que complisquen les condicions anteriors i es difonguen amb el mateix tipus de llicència.

No obstant això l’autor lliurement podrà renunciar a algun d’estos drets. Esta situació es comunicarà per escrit a l’Ajuntament d’Alcanar, a través de la pròpia Biblioteca,

Quarta.- Esta llicència de publicació no afecta a la situació del treball o a algun dels seus elements quan es troben en el domini públic, segons s’establisca a la legislació vigent. Així mateix, esta llicència no afecta ni empara els drets de repartiment just, o ús just, ni als drets morals de l’autoria, o drets que d’altres persones puguen tindre sobre el treball, com puguen ser drets de publicitat o privacitat. A més, quan s’utilitze o es distribuisca el treball digital publicat, caldrà que quede constància clara de la llicència que empara a este.

Quinta.- Per garantir tots els drets derivats d’estes llicències, en els treballs figurarà clarament la icona CC d’estes, amb el document desplegable que conté amb totes les llengües oficials, i cooficials, el catàleg de drets i deures que se’n deriven, que queda advertit al lector.


Sexta.- La vigència d’este conveni s’establix al primer punt acordat, si bé les llicències creative commons tenen ús a perpetuïtat en la seua difusió virtual, per tant si s’ordena per part dels autors la retirada de la publicació, l’Ajuntament d’Alcanar queda expressament eximit de qualsevol responsabilitat. Així mateix, per qualsevol litigi derivat de la interpretació o aplicació d’este conveni seran competents els tribunals de justícia ordinaris, si bé es podrà sotmetre també, segons es preveja a la legislació vigent en cada moment, a les regles de l’arbitratge.


I en prova de conformitat, signen el present per triplicat exemplar, les dos parts intervinents en el lloc i la data que figura ut supra.

SIGNATURA DE LES PARTS, I DEL FEDATARI PÚBLIC.

Conclusions
Per a nosaltres els treballs de recerca de l’Institut Sòl-de-Riu són una clara mostra de la contribució d’esta institució educativa al progrés cultural d’Alcanar. I, pensem, que a llarg termini també pot influir en l’evolució econòmica de la població.
Les xifres que hem assenyalat en l’apartat anterior ens fan ser optimistes quant a l’evolució cultural d’Alcanar. No pot ser d’una altra manera, ja que disposem d’uns centres educatius connectats a la xarxa del país, una infraestructura, tant important, com és la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat que, per les seues instal•lacions i personal és contemplada amb admiració per totes les persones que hi acudixen per un motiu o altre.
El cost de la publicació en paper serà, sense dubte, cada dia més car, però atenció, per als amants del llibre en suport paper, l’edició electrònica, no exclou l’edició en paper, és mes, actualment, tota edició en paper és, en primer lloc, digital.
Finalment, i en consonància amb tot el que plantegem ens sembla a més oportú que l’edició del llibre d’actes del III Congrés d’Història contemple la versió digital. De fet, així ho diuen les normes de publicació d’este Congrés.

I com a mostra de que el que plantegem és possible està comunicació està publicada a un bloc gestionat pel III Congrés d’Història d’Alcanar, un bloc experimental que s’anomena http://treballsrecercainstitutalcanar.blogspot.com.

BIBLIOGRAFIA
Agudo Juan, Josep Lluís (2004), “L’IES Sòl-de-Riu” rep el Premi CIRIT 2004”, La Revista, de l’Institut, núm. 6, pàgs. 13 i 22
Agudo Juan, Josep Lluís (2003), “Fragments de dos treballs de recerca”, La Revista, de l’Institut, núm. 5, pàgs. 18-20
Camacho Molina, Tomàs i Valle Martí, Anna (1997), “IES Sòl-de-Riu: El treball de recerca”, Lo Rafal, núm. 44, pàgs. 21 i 22
Camacho Molina, Tomàs (2003), “Els treballs de recerca”, La Revista, de l’Institut, núm. 5, pàgs. 16 i 22

DDAA (1990), Actes del I Congrés d’Història d’Alcanar, Ed. Ajuntament d’Alcanar, 270 pàgs.
DDAA (2002), Actes del II Congrés d’Història d’Alcanar, Ed. Ajuntament d’Alcanar, 486 pàgs.
DDAA (2006) “Els premis CIRIT, una trajectòria d’éxits”, La Revista, de l’Institut, núm. 7, pàgs. 19-23
Marcos Matamoros, Raül (2005), El cel i el temps en la cultura popular. Dites, noms i expressions de les Terres de l’Ebre, Ed. El Mèdol, Col. L’Agulla (sèrie gran),núm. 19, Tarragona, 154 pàgs.
Sancho Fibla, Adrià (2004), Els prats, un paradís perdut al Montsià, Ed. Generalitat de Catalunya, CIRIT, 24, Barcelona, 84 pàgs.
Tomàs Acosta, M. Carme (2009), “Els premis CIRIT. Segueix la trajectòria d’èxits per a l’IES Sòl-de-Riu d’Alcanar”, La Revista, de l’Institut, núm. 11, pàgs. 18 i 19
Xalabarder Plantada, Raquel (2006), Las licencias creative commons: ¿una alternativa al copyright?, UOC Papers, Barcelona.

WEBGRAFIA
http://bibliotecaiesalcanar.blogspot.com/2009/04/cura-sana-remeis-tradicionals-dalcanar.html
http://bibliotecaiesalcanar.blogspot.com/2009/05/irene-gombau-cano-mencio-especial.html
http://casalaixumara.blogspot.com/2009/02/alcanar-celebra-el-dia-de-la-dona.html
http://hdl.handle.net/2072/13005
http://teatregresolalcanar.blogspot.com/2009/05/treball-de-recerca-de-2n-de-batxillerat.html
Accés al text del treball de recerca de Mercè Esteller Subirats sobre el teatre a Alcanar.
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5183/08190087.pdf
Decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.
http://www10.gencat.cat/drep/binaris/Categoria%20A_tcm112-112403.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/treball_recerca_general.pdf
http://www.recercat.net/bitstream/2072/13005/1/QUADRES+CL%C3%8DNICS.pdf
Accés a l’arxiu en pdf del treball d’Aroa Rovira Roig, Quadres clínics.
http://www.slideshare.net/bibliotecaIESAlcanar/com-fer-un-treball-de-recerca-2

Recull d'imatges:
http://picasaweb.google.com/congreshistoriaalcanar/TreballsDeRecerca#